Deklaracja uczestnictwa szkoły
w Konkursie Europejski Quiz Finansowy 2023/2024

Europejski Quiz Finansowy to kilkuetapowy konkurs wiedzy ekonomicznej z zakresu finansów oraz bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni, którego uczestnikami są uczniowie klas 7 i 8 szkół podstawowych publicznych i niepublicznych (w wieku 13-15 lat). Projekt został zainicjowany przez Europejską Federację Bankową. Organizatorem Konkursu w Polsce jest Warszawski Instytut Bankowości we współpracy ze Związkiem Banków Polskich. Krajowy finalista Konkursu (tj. 1 dwuosobowy zespół) zyska prawo reprezentowania Polski w finale europejskim, organizowanym przez EBF.
Przystępując do EQF 2023/2024 szkoła wyznacza nauczyciela/opiekuna odpowiedzialnego za przeprowadzenie rekrutacji uczniów do EQF 2023/2024 i koordynującego przebieg Konkursu w szkole.

Przedmiotowy formularz składa się z kilku prostych kroków, w których prosimy o:
• podanie dokładnych danych szkoły (w tym pełnej nazwy i numeru NIP)
• wskazanie danych szkolnego Koordynatora Konkursu (z podaniem adresu e-mail i telefonu do kontaktu),
• wybór sposobu przeprowadzenia rekrutacji uczniów do Konkursu (zgodnie z zasadami rekrutacji i harmonogramem EQF 2023/2024), a w przypadku zamiaru przeprowadzania eliminacji klasowych przybliżony termin ich realizacji.
• wskazanie czy Szkoła jest zainteresowana otrzymaniem od Organizatora testów weryfikujących wiedzę uczniów (na potrzeby rekrutacji).

WAŻNE!
Przypominamy, że Szkoła może zgłosić do Konkursu jedną dwuosobową reprezentację szkoły (bez konieczności przeprowadzania eliminacji wśród uczniów) lub większą liczbę dwuosobowych drużyn (tj. reprezentacje klasowe, które szkoła wyłania w drodze eliminacji. Eliminacje należy przeprowadzić odrębnie w każdej klasie 7 i 8, która jest zainteresowana udziałem w Konkursie. W eliminacjach powinno uczestniczyć przynajmniej 50% składu osobowego klasy, szczegóły w Regulaminie Konkursu). Testy do rekrutacji Organizator prześle na wskazany w zgłoszeniu adres e-mail Szkolnego Koordynatora, na kilka dni przed planowanym terminem eliminacji.Sprawdź, czy szkoła istnieje już w systemie. Wpisz NIP (wyłącznie cyfry)

NIP SZKOŁY (wyłącznie cyfry)

Jeśli macie Państwo problem z rejestracją szkoły z powodu powielanego numeru NIP przez wiele podmiotów edukacyjnych, prosimy o kontakt z Koordynatorką Joanną Zimoląg-Myczkowską jzimolagmyczkowska@wib.org.pl
Prosimy aby kontaktowali się Państwo z nami pisemnie na adres mailowy (podając numer NIP, pełne dane szkoły nazwa i adres)

Wypełnienie przedmiotowego FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Konkursu.
Strona konkursowa: www.eqf.wib.org.pl
Kontakt: eqf@wib.org.pl